We werken met verschillende schapenrassen om een optimaal resultaat te kunnen garanderen.

Heeft u vragen over begrazing of nabegrazing, of wenst u een offerte? Aarzel niet om ons te contacteren.

BEGRAZING


Begrazing met schapen is een duurzame methode voor terreinbeheer met diverse voordelen. Het helpt bij het beheersen van vegetatiegroei zonder chemische bestrijdingsmiddelen, bevordert de regeneratie van graslanden en heidevelden, en draagt bij aan het behoud van biodiversiteit. Deze praktijk is ook economisch en sociaal waardevol, omdat het kosteneffectief is en een aangenaam uitzicht biedt.

Deze begrazingen kunnen doorgaan op kleinere privéterreinen of in grotere gebieden in het kader van natuurbehoud.

NABEGRAZING


Nabegrazing is een historisch significante beheermethode die tegenwoordig opnieuw wordt toegepast binnen de landbouw. Het proces omvat het maaien van vegetatie in het voorjaar om hooi te produceren, gevolgd door beweiding met een aanzienlijk aantal grazers in de nazomer. 

Tegen het einde van de herfst, of aan het begin van de winter indien de schapen buiten blijven, is het grasland voldoende kort afgegraasd, waardoor de vegetatie de winter kort ingaat.  Dit bevordert een snellere groei van de vegetatie in het volgende voorjaar. Nabegrazing wordt voornamelijk toegepast op raaigras en hooiweides.

Het risico van lang gras gedurende de winterperiode is dat het gras kan bevriezen en plat op de grond kan komen te liggen. Dit resulteert in onvoldoende ventilatie en een verhoogd risico op sneeuwschimmel.